There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1996-08-30
Date of announcement:
1996-08-08
Date of entry into force:
1997-01-01
Date of binding force:
1997-01-01
Remarks:
art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45-47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82 wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., a art. 41 wchodzi w życie z dniem 14 września 1996 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • MIN. SKARBU PAŃSTWA
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
  • MIN. GOSPODARKI
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Amended acts (72)
Acts deemed repealed (6)
References (2)
Executory orders (4)
Amending acts (27)