Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.

Show content in full window
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)