Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-19
Data wydania:
2005-07-29
Data wejścia w życie:
2005-10-20
Data uchylenia:
2008-07-17
Uwagi:
Art. 9-11 utraciły moc z dniem 31 grudnia 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (3)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (4)