Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-10-25
Data wydania:
2022-10-07
Data wejścia w życie:
2023-01-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 5 lit. b i c i pkt 6-8 oraz art. 5 pkt 6 lit. b i c i pkt 7-9 wchodzą w życie z dniem 25 października 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.; 2) art. 14 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 25 października 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.; 3) art. 1 pkt 2-4, pkt 5 lit. a i d, pkt 9, pkt 10 lit. b, pkt 11, 12, pkt 23 lit. e i lit. f tiret pierwsze, pkt 28 i 32-35, art. 5 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 15, pkt 16 lit. c i lit. d tiret pierwsze, pkt 18 i pkt 19 lit. a tiret pierwsze i lit. b-d, art. 7 pkt 3, art. 10, art. 20 ust. 3-5 i 9-12, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 oraz art. 25 wchodzą w życie z dniem 26 października 2022 r.; 4) art. 9 pkt 1 i 3 i art. 26 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 30 października 2022 r.; 5) art. 9 pkt 2, art. 11, art. 12 i art. 16-19 wchodzą w życie z dniem 31 października 2022 r.; 6) art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 1 i 2, art. 13 i art. 24 ust. 1-4 wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2022 r.; 7) art. 4, art. 6 pkt 2 i pkt 3 w zakresie art. 84a § 3, 5 i 6, art. 8 i art. 26 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.; 8) art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 4 i art. 24 ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.; 9) art. 14 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 5 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (16)
Akty zmieniające (2)