Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-08-10
Data wydania:
2016-07-06
Data wejścia w życie:
2017-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (3)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (5)