Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-09-07
Data wydania:
2015-07-10
Data wejścia w życie:
2016-09-08
Uwagi:
Art. 2 pkt 48 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; Arta 2 pkt 56 i 58, art. 14 pkt 2, art. 15 oraz art. 18 wchodzą w życie z dniem 22 września 2015 r.; Art. 19 wchodzi w życie z dniem 7 września 2015 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 178 uchyla art. 6). Art. 2 pkt 49 lit. b, pkt 50, 51 i 102 oraz art. 8 pkt 5 w zakresie pkt 21 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (19)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (2)
Akty zmieniające (7)
Dyrektywy europejskie (5)