There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1999-05-14
Date of entry into force:
1999-05-20
Date of binding force:
1999-05-20
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Amending acts (1)