There are amending acts for this act.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

Show content in full window
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
European directives (1)
Amendments after the consolidated act (2)