There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2018-05-18
Date of announcement:
2018-04-26
Date of entry into force:
2018-05-19
Date of repeal:
2019-09-06
Remarks:
§ 25 wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (3)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)