Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2017-04-18
Date of announcement:
2017-04-12
Date of entry into force:
2017-04-19
Date of repeal:
2018-05-19
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)