There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2017-01-27
Date of announcement:
2017-01-18
Date of entry into force:
2017-01-28
Date of repeal:
2018-05-19
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (2)
Repealing acts (1)