Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2015-08-12
Date of announcement:
2015-08-06
Date of entry into force:
2015-09-01
Date of binding force:
2015-09-01
Date of repeal:
2019-09-10
Remarks:
par. 2 wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2015 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)