Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 1 marca 1977 r. w sprawie zasad i warunków użytkowania obiektów oraz sprzętu szkolnego na cele wypoczynku dzieci i młodzieży.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1977-03-01
Date of entry into force:
1977-03-25
Date of binding force:
1977-03-25
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)