Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2019-07-22
Date of announcement:
2019-07-11
Date of entry into force:
2019-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)