Wyszukiwanie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1900 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Dz.U. 2020 poz. 657 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U. 2017 poz. 1189 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela
M.P. 2023 poz. 1028 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2019 poz. 703 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2017 poz. 457 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2016 poz. 826 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2015 poz. 1046 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2011 nr 99 poz. 1001 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2008 nr 86 poz. 760 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2005 nr 45 poz. 612 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2005 nr 14 poz. 249 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 1999 nr 11 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.