Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2011-11-14
Date of announcement:
2011-11-03
Date of entry into force:
2011-11-22
Date of binding force:
2011-11-22
Date of repeal:
2016-01-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)