Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2008-11-14
Date of announcement:
2008-10-30
Date of entry into force:
2008-11-22
Date of binding force:
2008-11-22
Date of repeal:
2011-11-22
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)
Repealing acts (1)