There are amending acts for this act.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2005-03-09
Date of announcement:
2005-02-04
Date of entry into force:
2005-03-24
Date of binding force:
2005-03-24
Date of repeal:
2008-11-22
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)