Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2005-08-01
Date of announcement:
2005-07-20
Date of entry into force:
2005-08-16
Date of binding force:
2005-08-16
Date of repeal:
2008-11-22
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)