Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1999-03-15
Date of entry into force:
1999-04-08
Date of binding force:
1999-04-08
Date of repeal:
2005-03-24
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)