Zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek kształcenia artystycznego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1969-01-31
Date of entry into force:
1969-02-14
Date of binding force:
1969-02-14
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
  • MIN. OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Obligated authority:
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (3)
References (2)
Repeals arising from (1)