There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia i wychowania w szkołach i innych placówkach kształcenia artystycznego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1965-06-09
Date of entry into force:
1965-06-25
Date of binding force:
1965-06-25
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Legal basis (1)
References (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)