There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2015-08-07
Date of announcement:
2015-07-24
Date of entry into force:
2015-09-01
Date of binding force:
2015-09-01
Remarks:
§ 7 ust. 2-6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Amending acts (1)