Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-08-07
Data wydania:
2015-07-24
Data wejścia w życie:
2015-09-01
Uwagi:
§ 7 ust. 2-6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Akty zmieniające (1)