There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2018-05-29
Date of announcement:
2018-05-16
Date of entry into force:
2018-05-30
Date of repeal:
2019-09-01
Remarks:
par. 33 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)