Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-02-23
Date of announcement:
2012-02-08
Date of entry into force:
2012-02-23
Date of binding force:
2012-02-23
Date of repeal:
2017-01-16
Remarks:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2014 r. poz. 893 z wyj. par. 2
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)