There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2020-10-26
Date of announcement:
2020-10-23
Date of entry into force:
2020-10-27
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
Amending acts (1)