Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of publication:
2003-10-31
Date of announcement:
2003-10-08
Date of entry into force:
2003-11-15
Date of binding force:
2003-11-15
Date of repeal:
2016-01-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)