Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-09-01
Data wydania:
2016-08-31
Data wejścia w życie:
2016-09-02
Data obowiązywania:
2016-09-02
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)