There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2014-08-28
Date of announcement:
2014-08-08
Date of entry into force:
2014-09-12
Date of binding force:
2014-09-12
Date of repeal:
2016-12-22
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)