Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2019-08-29
Date of announcement:
2019-08-27
Date of entry into force:
2019-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (1)