There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2003-12-30
Date of announcement:
2003-12-20
Date of entry into force:
2004-01-01
Date of binding force:
2004-01-01
Date of repeal:
2018-11-07
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (3)
Repeals arising from (1)