Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej publicznych szkół i placówek prowadzonych przez ministrów i inne organy administracji rządowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1996-03-20
Date of entry into force:
1996-04-25
Date of binding force:
1996-04-25
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)