There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2017-04-28
Date of announcement:
2017-04-25
Date of entry into force:
2017-04-29
Date of repeal:
2018-06-22
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)