Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2014-06-16
Date of announcement:
2014-05-20
Date of entry into force:
2014-09-01
Date of binding force:
2014-09-01
Date of repeal:
2016-09-08
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (3)
References (1)
Repealing acts (1)