Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-08-24
Date of announcement:
2012-08-09
Date of entry into force:
2012-09-01
Date of binding force:
2012-09-01
Date of repeal:
2014-09-01
Remarks:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 262 z wyjątkiem par. 2 i 3
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repealing acts (1)