There are amending acts for this act.

Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 28 sierpnia 1979 r. w sprawie zasad prowadzenia małych przedszkoli przez osoby fizyczne.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1979-08-28
Date of entry into force:
1979-09-28
Date of binding force:
1979-09-28
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)