Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-05-04
Data wydania:
2017-04-25
Data wejścia w życie:
2017-05-05
Data uchylenia:
2018-01-01
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (3)
Uchylenia wynikające z (1)