There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2013-08-22
Date of announcement:
2013-08-13
Date of entry into force:
2013-09-01
Date of binding force:
2013-09-01
Date of repeal:
2017-05-05
Remarks:
par. 3 ust. 1, 2 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., par. 3 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (2)
Repealing acts (1)