Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2015-08-21
Date of announcement:
2015-08-06
Date of entry into force:
2015-09-01
Date of binding force:
2015-09-01
Date of repeal:
2017-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Keywords:
    Legal basis (1)
    Legal basis with article (1)
    Repeals arising from (1)