Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-08-30
Data wydania:
2019-08-27
Data wejścia w życie:
2019-09-01
Uwagi:
par. 1 pkt 1 lit. a, pkt 3 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze, trzecie i czwarte, pkt 3 lit. a tiret drugie w zakresie par. 5 ust. 1 pkt 11 lit. a, a także pkt 5 wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)