Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz wychowankom niektórych rodzajów publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozbawionym całkowicie opieki rodzicielskiej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1992-07-15
Date of entry into force:
1993-01-01
Date of binding force:
1993-01-01
Date of repeal:
1996-11-13
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)