Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-05-26
Data wydania:
2014-05-15
Data wejścia w życie:
2014-05-27
Data uchylenia:
2019-04-13
Uwagi:
par. 8 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. w zakresie par. 7 ust. 2 pkt 1 oraz par. 11 traci moc z dniem 1 września 2019 r.
Organ wydający:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Uchylenia wynikające z (1)