Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2014-05-26
Date of announcement:
2014-05-15
Date of entry into force:
2014-05-27
Date of binding force:
2014-05-27
Date of repeal:
2019-04-13
Remarks:
par. 8 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. w zakresie par. 7 ust. 2 pkt 1 oraz par. 11 traci moc z dniem 1 września 2019 r.
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
Repeals arising from (1)