Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2011-07-08
Date of announcement:
2011-06-16
Date of entry into force:
2011-07-08
Date of binding force:
2011-07-08
Date of repeal:
2014-05-27
Remarks:
par. 1 pkt 1 i 5 wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r.
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)