Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2018-08-03
Date of announcement:
2018-07-26
Date of entry into force:
2018-08-04
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)