Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-08-03
Data wydania:
2018-07-26
Data wejścia w życie:
2018-08-04
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)