There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2005-09-21
Date of announcement:
2005-08-31
Date of entry into force:
2005-10-06
Date of binding force:
2005-10-06
Date of repeal:
2014-12-11
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)