Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1993-10-12
Date of entry into force:
1993-12-09
Date of binding force:
1993-12-09
Date of repeal:
1997-10-31
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)