There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2011-09-29
Date of announcement:
2011-08-19
Date of entry into force:
2012-09-01
Date of binding force:
2012-09-01
Remarks:
art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 14 października 2011 r., art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
The legislative process (1)
Amended acts (6)
Acts deemed repealed (38)
Amending acts (2)
European directives (1)