Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 września 1974 r. w sprawie uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1974-10-31
Date of announcement:
1974-09-30
Date of entry into force:
1975-01-01
Date of binding force:
1975-01-01
Date of repeal:
1991-10-25
Issuing authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)
Repeals arising from (1)