Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of announcement:
1999-08-18
Date of repeal:
2000-07-15
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)