Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-04-25
Date of entry into force:
1997-05-07
Date of binding force:
1997-05-07
Date of repeal:
2001-10-15
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)